Projektový manažment
Idete realizovať vo firme, meste alebo obci projekt, na ktorý nemáte ľudské zdroje? Chýbajú vám skúsenosti alebo neviete uchopiť plánovaný projekt?

Zhostíme sa projektového manažmentu za vás. Riadime za našich klientov projekty vo viacerých oblastiach. Pre obce a mestá riadime projekty z oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Postaráme sa vám o váš vernostný program. Pomôžeme vám  s riadením interných komunikačných projektov – firemný časopis, napĺňanie interného firemného obsahu. 

Návrh a realizácia kreatívnych kampaní
Máte produkt a hľadáte optimálny spôsob ako ho prezentovať?

Navrhneme pre vás vhodný kreatívny koncept. Zabezpečíme rozpracovanie kreatívneho riešenia do všetkých potrebných grafických výstupov – plagát, billboard, inzercia, webbanner, brožúra, video, TV spot, rádio spot. Zabezpečíme vám dodanie služby na kľúč. Od prvého stretnutia s nami až do posledného odovzdania finálnych kreatívnych riešení komunikujete výhradne s jedným manažérom, ktorý za vás riadi celý proces návrhu a výroby konkrétnych riešení.

Plánovanie
a nákup médií
Potrebujete, aby o vás vaši zákazníci vedeli?

Pomôžeme vám. Bude o vás počuť v tých správnych ušiach a vidieť vás v očiach vhodných zákazníkov. Pripravíme vám individuálny mediálny plán navrhnutý pre váš produkt alebo vašu značku. Zabezpečíme za vás komplexnú komunikáciu s médiami. Nakúpime vám relevantné médiá a budeme dozerať na celý proces priebehu kampane. V rámci plánovania za vás urobíme prieskum trhu a analýzu vhodných médií pre konkrétny cieľ.

Máte záujem o naše služby?

Dohodnite si osobné stretnutie s našim manažérom.
Naštartujte váš projekt s našou pomocou.
Kontaktujte nás