Máte záujem o spoluprácu? Dohodnite si s nami úvodnú konzultáciu. Nemusíte nikam chodiť. Prídeme my za vami a prejdeme s vami celý proces. 

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA – BEZPLATNE

Pri riadení projektov preferujeme spôsob end to end. Znamená to, že stojíme za projektom od začiatku až po jeho úspešné ukončenie. Cena služby je v prípade tohto variantu stanovená DOHODOU. Nákup médií sa riadi štandardnou cenou agentúrnej provízie (15 %).

Pokiaľ máte záujem o časť služieb z projektového riadenia samostatne, ceny jednotlivých služieb nájdete nižšie:

Riadenie projektov:

 • osobná konzultácia mimo nášho sídla / vzdialenosť do 30 km od kancelárie/ 50 €/h
 • osobná konzultácia v našom sídle / kancelária Žilina/ 30 €/h
 • neosobná konzultácia / správa, email, telefonát, iné / 25 €/h
 • manažment projektu / koordinácia špecialistov, spracovávanie bežnej agendy projektu, realizácia kreatívnych kampaní / 15 €/h
 • návrh exekutívneho tímu / odporúčanie, sprostredkovanie špecialistov / 200 €/osoba

 Vypracovanie podkladov:

 • návrh riešenia z východiskovej situácie pre výzvy 40. a 62. /vodozádržné opatrenia/ 500 €
 • vypracovanie layout-u technológie a stavby pre výzvu 56. / kompostáreň / 2000 – 4000 € (podľa veľkosti kompostárne v tonách, minimálny rozsah je 500 ton, maximálny rozsah 2000 ton)
 • vypracovanie kľúčového vizuálu pre reklamnú kampaň / 3 000  €
 • vypracovanie dizajn manuálu značky / 3 000 – 5 000 €
 • vypracovanie zmlúv /zmluva o dielo, iné / 50 €/h
 • vypracovanie reklamných textov / PR články, reklamné články / 15 €/ A4
 • copywriting /návrh kreatívneho konceptu / 500 – 2000 €

Školenia:

 • školenie projektanta pre výzvy z eurofondov / 40. a 62. OPKŽP / 300 €/3h
 • školenie projektanta pre výzvy z eurofondov / 56. OPKŽP / 1200 €/8h
 • školenie projektanta pre výzvy z eurofondov / 18. a 19. OPKŽP / 2400 €/16h
 • školenie projektového manažéra pre oblasť EŠIF / 600 €/6h
 • školenie projektového manažéra pre oblasť marketingovej komunikácie 600 €/6h

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Cenník je platný od 01. 11. 2019.